logo romo rijwielen Damwoude

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de websites van ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com. Door de websites te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze sites te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de websites onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de websites, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De websites van ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de websites liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com. ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com geven geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.

ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com geven echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com behouden zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen van de website. In aansluiting daarop kunnen ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com de toegang tot de websites monitoren.

ROMO Rijwielen, ROMO vuurwerk, ROMO E-Bikes en trapondersteuning.com behouden zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.